112. Sai Bujur ma Ho Mangimbang

Doding Paruntolon ni Halak Kristen >>

do=f; BL 22
1. Sai bujur ma ho mangimbang hajahatonmin ganup
Taram sogop uhur holong ni Tuhanta in bamu.

2. Imbang, ai haru do dalan, na sornpit bahalni in;
Tadin g do bai hamagouan, na so lao hu surga in.

3. Imbang, ase tong maringgas pabulatkon uhurmin.
Bai Tuhanta Jesus Kristus; Sai tundalhon dousa in.

4. Sai gomosi partonggoan bai Tuhanta Jesus in.
Ulang ho marparsaranan bornin ‘ge arian in.

5. Ia monang ho sahali mantaluhon dousa in.
Ulang ho marnamangadi, jaga hasomanni in.

6. Ai sadokah marianan i dunia on ope .
Na so holang do jagaon dousa, uhur, daging pe.

 
<< 111. Sai Mulak, Sai Mulak<< 111. Sai Mulak, Sai Mulak

113. Asal Rap Apakon Tuhan Jesus Au >>