Hata Haporsayaon – Apostolikum

Ahu porsaya bani Naibata Bapa, Pargogoh na so tarimbang, na manompa langit pakon tanoh on.

Ahu porsaya bani Jesus Kristus, Anak ni Naibata na sasada in, in do Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliaban, marhitei Tonduy Na Pansing. Na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matei anjaha itanom, turun hu nagori toruh. Mulak manggoluh humbani na matei bani ari patoluhon. Naik hu surga anjaha hundul i siamun ni Naibata Bapa, Pargogoh na so tarimbang in. Hunjai ma Ia mulak magira laho manguhumi halak na manggoluh pakon na dob matei.

Ahu porsaya bani Tonduy Na Pansing, bani Kuria parsadaan na mapansing in, parsaoran ni sagala na mapansing in, bani hasasapan ni dousa, bani parpuhoon ni angkula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amen.

>>Liturgi Bhs Simalungun