500. Nasiam Ganup Hasoman

Doding Pangarahon >>

do = as
1. Nasiam ganup hasoman puji hita Naibata,
na pasirsirhon haluahon banta
Pasangap ma Goran-Ni rap mandoding homa.
Ai isarihon do pargoluhanta.

2. Taurhon ma Hata-Ni ronsi ujung tanoh on,
pararat ma ambilan pasal Jesus.
Tuhanta siparholong bai ganup jolma on,
na dob manobus hita ulang magou.

3. Ulang sonto idalan ‘ge mahol pe dalan in,
sai parhanalom Jesus mangurupi.
Maningon monang do na bujur uhur ijin,
na tong totap mandalankon Hata-Ni.

Syair dan Lagu: St. A.K. Saragih 1987
<< 499. Panorang Olob-olob

501. Sada ma Ganup >>