498. Goluh Naipardalanan

Doding Pangarahon >>

do = d
1. Goluh naipardalanan, buei do sura-sura nuan on.
Ase ulang hiranan, bai Jesus ma suhutkon
Ase hita ganupan! Tuhanta ma ihutkon.

2. Buei sirpang ni dalan, mangondun ase kahou hita on
Ulang sompat manlembang, Tuhanta na ihutkon.
Ase hita ganupan! Tuhanta ma ihutkon.

3. Bai dalan na malandit, ulang sompat targompang ham dalus.
Dear ma na papoltik, manjolom Tuhan Jesus.
Ase hita ganupan! Sai jolom Tuhan Jesus.

4. Adong do banta hondor, tonah ni Tuhan Jesus na jonam.
Ase ulang tarbador, in ma na baen onjolan.
Ase hita ganupan! In ma na baen onjolan.

5. Bai ganup situjuon, jaga hita ase ulang jiris.
Hotma haporsayaon, irikhon Tuhan Jesus.
Ase hita ganupan! Irikhon Tuhan Jesus.

Lagu Rakyat Simalungun: Parlimbou

Syair : St. A.K. Saragih 1994

<< 497. Holong ni Jesus Mangomgom

499. Panorang Olob-olob >>