278. Na Marguru do Ganupan

Doding Pangapohon  >>

1. Na marguru do ganupan
bai Jahowanta ampa panumpak-Ni in
Ganup na marhatengeran,
na mangarap bai Jahowa
in do na martuah in

2. Anggo na pagoluh ahu
ase bangku hatuahon
Naibataangku do tongtong
Na tongtong manogu ahu
Sai totap do in ibangku
ronsi hulobeian on

3. Jolma in sai tong mansari
Na so boi hasonanganni
janah na lao salpu in
Ondo do tong sura-surangku
Naibata sol haposanku
aa manompa ganup in

4. Pangarapan do pasonang
uhur ni na marhapaposan
bai Jahowa Naibata
Tuhankin do parondosan
ni goluhku haganupan
sai ibaen do na tama

5. Naibatanta do mambotoh
na madear in ibangku
panorangni lape roh
Mintor Ia ajaranku?
Paganan akuhononku
Na binaen-Ni bangku on

6. Tingki ni ari-aringku
Guru bani Naibataku
Sai uhur-Ni ma na saud
Asal ondos au hu surga
Hugogohi do mardalan
Songon bah na lao hu laut

 

Choral Buch 11A, Frankfurt, a.M, 1738
<< 277. Sai Itongos Naibatamu

279. Sai Tenger Uhurmu >>