153a. Ondoskon Haganupan

Doding Pangapohon  >>

do = es; BL 160
1. Ondoskon haganupan, horu ni uhurmin,
Bai Naibata Jahowa, sidear gabei in
Ai guru bai Tuhanta do tanoh pakon laut
Buei sintani jolma, uhurni do na saud.

2.Ningon tenger uhurmu mardingat Tuhan in.
ijin ma jaloonmu na pinarsintamin.
Ai lang adong gunani, age marhoru ho:
Tonggomu do dalanni ase jumpahan ho,

3. Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
na dear roh hu banta rnambahen sirsir bei
na dear ipatudu tongtong hubanta on.
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on .

4. Sai tong tenger uhurrnu mardingat Tuhan in;
Lupahon rna uhurmu bai pandoleian in ;
Ai anggo itahankon horu ni uhurmin.
Tarolos do Tuhanta mambuat horumin .

5. Paturut Naibantanta patorsa langkahmin ;
Na pandei do Tuhanta, ganup pasirsir in.
‘Tor sungkod pingkiran-Ni lao paluahkon ho ?
Gogoh-Ni ituduhkon, ase ididah ho.

6. Ai pe, 0 Tuhannami, taluhon hajojor
Pusok ni uhurnami sagala na sambor
Hu surga in sai bolas ma tonduynami rup
Hu tangan-Mu ma ondos hanami on ganup .

 

Johann Michael Haydn 1737 – 1806
<< 52. Na Sonang Au Dob na Martuhan au

53 b. Ondoskon Haganupan >>