153b. Ondoskon Haganupan

Doding Pangapohon  >>

1. Ondoskon haganupan, horu ni uhurmin,
Bai Naibata Jahowa, sidear gabei in
Ai guru bai Tuhanta do tanoh pakon laut
Buei sintani jolma, uhurni do na saud.

2.Ningon tenger uhurmu mardingat Tuhan in.
ijin ma jaloonmu na pinarsintamin.
Ai lang adong gunani, age marhoru ho:
Tonggomu do dalanni ase jumpahan ho,

3. Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
na dear roh hu banta rnarnbahen sirsir bei
na dear ipatud u tongtong hubanta on.
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on .

4. Sai tong tenger uhurrnu mardingat Tuhan in;
Lupahon rna uhurmu bai pandoleian in ;
Ai anggo itahanko n horu ni uhurmin.
Tarolos do Tuhanta mambuat horumin .

5. Paturut Naibantanta patorsa langkahmin ;
Na pandei do Tuhanta, ganup pasirsir in.
‘Tor sungkod pingkiran-Ni lao paluahkon ho ?
Gogoh-Ni ituduhkon , ase ididah ho.

6. Ai pe, 0 Tuhannami, taluhon hajojor
Pusok ni uhurnarni sagala na sambor
Hu surga in sai bolas ma tonduynami rup
Hu tangan-Mu ma ondos hanami on ganup

 

Johann Michael Haydn 1737 – 1806; Melody N.N Team Revisi Haleluya, 1998;
   
<< 152. Na Sonang Au Dob na Mar Tuhan Au

154. Marsipota pe Idahon >>