145. Ringgas Hita Rup

Doding Harajaon ni Naibata >>

do = as; BL 141

1. Ringgas hita rup, manogu ganup,
na pag manendel , na hengkeng hobal,
bai hata ni Tuhan, na sangap tongtong
rosuh-Ni ma bahen idunia on

2. Sai ulang be da mabiar ganup,
boiskon ma da gogoh-mu ganup!
Age roh sibolis lao mandorab ho,
sai tatap ma Jesus na lampou gogoh ,

3. Horjahon bujur hata-Ni ganup,
sai monang jojor baeonon-Ni ganup .
Ai Ia do Raja na monang tongtong,
patitir pe bala manginsurut tong .

4. Holong ateimu Tuhan Naibata,
pasaud hata-Mu tumpaki homa;
haganupan horja ni jabolon -Mu;
Martuah homa ma baen Ham jolma on!

 

 
<< 144. Bolag ope na Golap in

146. Sai Torang ma Langkahnima >>