144. Bolag Ope na Golap In

 

Doding Harajaon ni Naibata >>

do = as; BL 38
1. Bolag ope na golap in, bai bangsa na iatas tanoh on,
Sibolis do na manrajai in, isombah halak begu-begu in

2. Sai tatap bangsa haganup, ai loja do sidea haganup .
Sombuhni do mandilo surga in mangindo tolong bai Jahowa in.

3. Torang do bagah-bagah ni Bapanta i nagori atas in .
Ganupan jolma iarahkon do hubani sonang ni uhur-Ni lo.

4. Sai gogoh bei pasaudkon in mamboan Hata hagoluhan in .
Bai ganup bangsa na i tanoh on, porlu baen hita horja in tongtong .

5. Ham Raja na i surga in, na dob manobus manisia in.
Doras sondangi Ham na golap in, Bamu ma togu hajolmaon in.

 

 
<< 143. O Tonduy na manggoki Uhur

145. Ringgas Hita Rup >>