417. Marhata Giring-giring

Doding Ari Minggu  >>

do = g
1. Marhata giring-giring bapa, mandilo roh marminggu.
Sai ulang hita tading bapa, bai ontangan ni Jesus
Ai in do arta sijengesan, na gok malas ni uhur
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

2. Dear ma ham marhobas Inang ase borhat sonari
Ria pakon niombah inang on mada panorangni
Odor lao hu Gareja inang tapang hita sonari
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

3. Sai ulang homa lupa tong-tong arahkon ma hasoman
Ai do tandani hita tongon na dob gabe susian
Ra mandalankon holong sintong songon tonahni Tuhan
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

4. Sirsir ma hita on haganup, tangihon ma ambilan.
Manjalo malas uhurta rup, pasu-pasu ni Tuhan.
Manopa paruhuran talup, lao mangirikhon Tuhan.
Naima tongon! Eta ma da! Tapang hita marminggu.

Boi do : Ay. 1 inang; ay. 2 bapa ; ay. 3-4 haganup Ref. Riap haganup
Syair dan Lagu : St. AK. Saragih 1998
<< 416. Humpul Nuan Hanami Tuhan

418. Panorang na Dear Tama >>