206. On Panorang Hasonangan (Saat Paling Menyenangkan)

Doding Ari Minggu >>

do = c; BL 186
1. On panorang hasonangan anggo Ham o Jesuskin.
na pahusor bai pingkiran idop ni uhur-Mu in.
Anggo Jesus pinindahan, pitah Jesus na surahon,
ari na jenges ma in na pasonangkon uhurhin.2. Sai ibere Ham hu bangku Jesus, hinalayak-Mu;
Sai ringgas do ham manohu na sihol bai Hata-Mu.
Gok bah tubuh hagoluhan dapot do Bamu, o Tuhan.
Sai dapotan do bujur haganup na roh Bamu.

3. Halaniin, o Tuhannami, tohu Ham Kuria on.
Pasu-pasu ham hanami ‘se bosur bai podah-Mu.
Si Maria usihanku, na horahan bai podahMu
Sai sonai hanami bei, ase sai marulih bei.

Choral Buch 10, Jakob Hintze, 1678
<< 205. Hata ni Jahowa

207. Bere Ham ma Hatorangan >>

Saat Paling Menyenangkan

1=C 4/4

1
Saat paling menyenangkan bersama-Mu Yesusku
Merenungkan kemurahan dan kasih setia-Mu
Jika Yesus diharapkan, kehendak-Nya dilakukan
Indahnya saat teduh menyenangkan jiwaku
2
Yesus, Kau t’lah melimpahkan anug’rah-Mu padaku
Juga bagi yang setia merindukan Firman-Mu
Kaulah sumber kehidupan bagi umat-Mu ya Tuhan
Yang berdoa pada-Mu s’lalu dapat berkat-Mu
3
Datanglah ya Tuhan Allah, lawat kami umat-Mu
Berfirmanlah Kau ya Tuhan, curahkan anug’rah-Mu
Kami mau s’perti Maria yang haus akan Firman Tuhan
B’rilah kami semua berkat dan karunia

 

Sumber: BN HKBP No 29 Saat Paling Menyenangkan