Bulan pakon Bintang

Ciptaan: Sarudin Damanik
 
Pria: Bulan pakon bintang na gabe saksi
Bani parpadanan na dob binahenta na dob in
 
Wanita: Lang dong parsirangan banta na duo
Anggo lang sinirang ni bamateian
 
P:     Anggo au nimu botou ulang pala sangsi ham
Ai seng dong be na legan bani uhur hu
 
W:    Au pa sonai do au ulang pala bimbang barn
Sang ra au bai na legan, ai pitak ham do
 
P:     Age naha pe na roh na lao manggoda
Langbe ra, lang boi do au targoda
 
W:   Age naka pa narok manggoda au
Sang be ra, lang targoda be au
 
P&W: Sa ia sauhur ma tongon hita na dua
Ulang dong na legan da bani padanta