40. Borngin na Mapansing in

Doding Partubuh ni Tuhan Jesus >>

do = g
1. Borngin na mapansing in tuah do binoban-Min
Ai itongos Naibatanta do Anak-Ni jadi jolma
Halaninin na puji ma na roh humbai Naibata.

2. Haganup pardousa pe seng tarbuang be hape;
Ipaluah Jesus hita humbai haganup dousanta.
‘Ge na golap in hape, ipalihar Jesus do.

3. Sangap ma bai Tuhan in, na mamboan damei in.
Na mambahen manisia harosuh ni Naibata.
Borngin na mapansings in, in do na binoban-Min.

BE 55 Borngin Na Badia
<< 39. Sonang ni Bornginni in

41. Domma Jumpah Use Ari Pesta in >>