313. Humbai Pulou ge Banua

Doding Partubuh ni Tuhan Jesus >>

do=g
1. Humbai pulou ge banua sai tarbogei do torus
Doding na mamuji Tuhan Sipanobus jolma in
Gloria, puji ma Tuhanta, Gloria, puji ma Tuhanta2 Haganupan na isurga pasangapkon Naibata
Rap mandoding do sidea i lobei ni Naibata
Gloria, puji ma Tuhanta, Gloria puji ma Tuhanta

3. Soridadu ni Tuhanta hormat bani Naibata
Haganup puji-pujian ondos bani Naibata
Gloria, puji ma Tuhanta, Gloria, puji ma Tuhanta

Syair: Les anges dans nos campagnes/Angels We Have Heard on High, Nyanyian Natal Prancis abad ke-18; Lagu: Prancis abad ke-18; KJ 101 – Alam Raya Berkumandang
<< 312. Boru Sion

314. Doding ni Malekat in >>