82. Masuki Ham Uhurhu

Doding Parrohni Tonduy na Pansing >>

do = f; BL 153
1. Masuki Ham uhurhu, iankon Ham ma au on.
O Tonduy Naibatangku, pasonang Ham au on.
Na marparatas Ham rap pakon Naibatangku
Sonin Jesus Tuhanku, sai pujionku Ham.

2. Paahap Ham patuduh hu bangku gogoh-Mu.
Pargogoh-Mu paluah au humbai dousangkin.
Urasi uhurhon, papansing Ham tonduyhu
Ai sihol balosanku do hata-Mu tongtong.

3. Seng dong marhapintoron pardousa au hinan;
Seng dong marhasonangan na matei au hinan.
Bai pandidion in bonam ganup dousangku.
Bai daroh ni Tuhanku, pansing au halanin.

4. O Tonduy sipodahkon tonggongku na sintong.
Ham do na tinangihon ni Bapa in tongtong.
Ajari Ham au on mambaen pangindoanku.
Humbai gok ni uhurhu, tangihon Ham au on.

5. Sibere hamegahon pamalas uhurhon;
Puhoi janah patugah au niapohan-Mu.
Hotop itungkir Ham ganup parsitaronon.
Sibere hasonangan bai na marhoru in.

6. Sai goki Ham uhurhu bai holong atei-Mu.
Padear Ham hatangku, bani hasomankin.
Daoh pamisir Ham ingorhu, halateion.
Patimbul hadameion, na sambor padaoh Ham.

7. Gok baen haporsayaon bai uhurnami bei;
Panumpak-Mu gandahon bai artanami pe
Pamisir tonduy in, tonduy si panlanglangi
Na tong roh manunsahi uhur na dear in.

8. Paringgas uhurnami manlawan dousa in
Tambahi gogohnami bai pangujian in.
Sai tolong Ham tongtong manlawan munsuhnami
Sai ulang isorapi dunia uhurhon.

9. Sai baen parlahounami hombar bai uhur-Mu
Anggo rob ajalnami, bai na lao matei in
Padaoh Ham bajannin, pamalas uhurnami.
Manjalo rupeinami bai harajaon-Mu.

Choral Bitch 18, Hamburg 1598
<< 81. Ham Pangapoh na Tarlobih

83. Roh ma Ham, Tonduy Na Pansing >>

Masuklah Di Hatiku

1=F 4/4

1. Masuklah di hatiku, berkuasalah penuh
Roh Kudus, Roh Tuhanku, hiburkanlah jiwaku
Kau dalam tahta-Mu bersama Allah Bapa
Dan Yesus Putra Bapa, aku memuji-Mu

2. B’ri aku mengalami kuat kuasa-Mu
Bagi orang percaya b’rikanlah sinar-Mu
Sucikan hatiku, jiwakupun kuduskan
Agar ‘ku melakukan yang t’lah Kau firmankan

3. Hatiku tidak jujur karena dosaku
Dan tak merasa nyaman kar’na maut mencekam
Di dalam baptisan, dosaku Kau benamkan
Ke dalam kematian dan kebangkitan-Mu

4. Engkau yang mengajarkan berdoa yang benar
Dalam nama-Mu saja Allah mau mendengar
Maka ajarkanlah hamba ucapkan doa
Dengan segenap jiwa, agar Kau berkenan

5. Kau yang b’ri sukacita, hiburkanlah hatiku
Bangunkan kesadaran, Kaulah penolongku
Datanglah segera, hiburkanlah umat-Mu
Mereka yang berduka, kuatkan hatinya

6. Curahkanlah kasih-Mu ke dalam hatiku
Arahkanlah tuturku pada saudaraku
Jauhkanlah dendam, sengketa, permusuhan
Ciptakan perdamaian, jauhkan yang jahat

7.Penuhi hati kami, teguhkanlah iman
Engkau yang memberkati harta, kehidupan
Jauhkan yang jahat, yang menggoda umat-Mu
Dan juga meresahkan jiwa, roh umat-Mu

8. Berilah pertolongan melawan seteru
Di dalam pencobaan, teguhkan hatiku
Temani umat-Mu, kuatkanlah imanku
Sehingga tak terpikat, dirayu penyesat

9.Bimbinglah hidup kami dekat kepada-Mu
Tolonglah menghadapi musuh di lembah maut
Hiburlah umat-Mu dikala ajal tiba
Bawa ‘ku ke rumah-Mu di Surga yang baka

Sumber: BN HKBP No 104 Masuklah Di Hatiku