393. I Golgata

Doding Parmatei ni Tuhan Jesus >>

do = bes; 2 ketuk
1. I Golgata,
tarjadi do nahinan,
Jesus na sintong,
na lang ongga mardousa,
iparsilangkon2. Tuhanta in,
seng ongga mangengkar in,
ibaen holong-Ni in,
ase ganup na hinopkop-Nin,
jumpah damei

3. Parsilang-Ni in,
jonong manaksihon in,
na parngit ijin,
natinaron ni Jesus ijin,
ronsi na matei

4. Silang-Ni in,
gantarta do hape in,
pargogoh do in,
bai ganup na porsaya hujin,
dapotan ulih

Lagu Rakyat Simalungun: Ledang Pining ai; Syair: St AK Saragih; PKJ 081 – Kisah Nyata
<< 392. Na Mardalan do Ganupan

394. Sai Pasada Ham ma Tuhan >>