491. Ambilan Ni Tuhan Jesus (Mat. 5:3-10)

Doding Pangarahon >>

do = d

1. Ambilan ni Tuhan Jesus, sanggah na iatas dolog.
Martuah ma nasombuh tonduy ijin, ai bani do nagori atas.
Martuah ma nasombuh tonduy ijin, ai bani do nagori atas.

2. Ambilan ni Tuhan Jesus, sanggah na iatas dolog.
:,: Martuah ma na pusok uhur ijin, ai siapohon do sidea.

3. Ambilan ni Tuhan Jesus, sanggah na iatas dolog.
:,: Martuah ma na lamlam uhur ijin, sidea do manean tanoh.

4. Ambilan ni Tuhan Jesus, sanggah na iatas dolog.
:,: Martuah na horahan bai na pintor, sipabosuron do sidea.

5. Ambilan ni Tuhan Jesus, sanggah na iatas dolog.
:,: Martuah ma paridop uhur ijin, ai siidopan do sidea.

6. Ambilan ni Tuhan Jesus, sanggah na iatas dolog.
:,: Martuah ma na borsih uhur ijin, ai idahonni Naibatanta.

7. Ambilan ni Tuhan Jesus, sanggah na iatas dolog.
:,: Martuah ma sibahen damei ijin, in do anakni Naibatanta.

8. Ambilan ni Tuhan Jesus, sanggah na iatas dolog.
:,: Martuah nai parburu gepe pintor, ai bani do nagoriatas.

Lagu Rakyat Simalungun: Toloi katipang
Syair : St. A.K. Saragih 2000
<< 490. Sonang Rapkon Jesus in

492. Hinorhon ni Hamajuon >>