156. Inggot pe Lutu Ganupan

Doding Pangapohon

es=do
1. Inggot pe lutu ganupan sai na sonang do use
Jesus do sai pasonangkon aha na humutik be

2. Iluhmu do ibilangi, anggo horu uhurmin:
Lang lopason-Ni tarhilang, ho tenger ma uhurmin.

3. Tong itangihon Tuhanta hita na martonggo in .
Janah itatap Tuhanta ganup tinobus-Ni in.

4. Tenger uhurmu bai Jesus, na patorsa langkahmin;
Sai haholongi ma Jesus na pasonang uhurmin

 << 155. Ulang ma Tangiskon  157. Ulang Sai Holsohan Ho >>