486. Ai Na Bolag Tumang Do

Doding Namasa Magira >>

do = bes

1. Ai na bolag tumang do,
dalan hu hamagouan.
Tapi sompit do anggo,
dalan hu hagoluhan.
Dalan na ijahanin do,
sidalananta?

2. Dear simbili hita,
dalan na mambaen kahou.
Age bolag naidah,
in do mambahen magou
Ai seng ijin dalanta,
nini Tuhanta.

3. Age sompit horbangan,
janah mahol bolusan.
Hunjin hita mardalan,
Tuhanta hasomanta.
In do dalan hu surga,
bai na porsaya.

Lagu dan Syair: St. AK. Saragih 1998
<< 485. Tongah Borngin Marnipi Au

487. Sanggah Manabad ma Mataniari  >>