371. Tangar ma Dodingni

Doding Namasa Magira >>

do = bes

1. Tangar ma dodingni na i surga in, in ma naporsaya na sonang
Halak na dob mulak bani Tuhan in , jolma sipardousa in hinan,
Sai na puji ma Tuhanta in, na marholong atei banggal in.
Haganup malekat na i surga in, rap mamuji-muji Tuhan in.

2 . Tangar ma doding ni na tinobus in, na manlawan Tuhan in hinan,
Tapi manolsoli roh bai Bapa in, gabe ipaluah Tuhan in.
Sai na puji ma Tuhanta in, na marholong atei banggal in.
Haganup malekat na i surga in, rap mamuji-muji Tuhan in.

3. Tangar ma doding ni na dob mulak in, na magou hinan gabe sonang,
I siou na daoh sai manaron do, i rumah ni Bapa sonang do.
Sai na puji ma Tuhanta in, na marholong atei banggal in.
Haganup malekat na i surga in, rap mamuji-muji Tuhan in.

4 . Tangar ma doding ni na porsaya in, na dob ipaluah Bapa in
Ai ihaholongi do ganupan in, sonang ma ganup i surga in
Sai na puji ma Tuhanta in, na marholong atei banggal in.
Haganup malekat na i surga in, rap mamuji-muji Tuhan in.

Ny. KI 233 GF. Root
<< 370. Hupaima do Tuhanku

372. Sai Pasiat Tuhan Jesus >>