DODING MANAKSIHON HAPORSAYAON

Hal 101 – Na hun Surga in

Hal 102 – Ham Tongtong Ihutkononku

Hal 325 – Togu Ham Au

Hal 326 – Tentara ni Jesus

Hal 327 – Marpangusandeian Bani Tuhan in

Hal 328 – Jesus Tuhanku Simada Au on 

Klik doding na ipilih ham ijon atap  toruskon ham bani Kategori na mangihut atap paima on

<< Doding Horja Banggal Napansing

Doding Parujukan >>