150. Lauja do Ho na Loja in

Doding Hasasapan ni Dousa >>

do = as; BL 53
1. Lauja do ho, naloja in, binaen ni dousamin?
Seng jumpah ho na sonang in, i parlajanganmin
halani in, sai mulak ho!

2. Ompaskon pusok uhurmin bai Tuhan Jesus in.
Sai boban ganup dousamin bai Sipagoluh in.
Nai ma tongon, sai roh ma ho!

3. Ai Jesus do padamei ho na loja in tongtong;
Ai anggo lang hujin ho roh, manaron ma ho tong.
Halani in, sai roh ma ho.

BE 175 – Tu Dia Ho na Loja i
<< 149. Ham Sipagoluh Au

151. Dong do Bah Tubuh Dear in >>