446. Sisada Angkula

Doding Haporsayaon  >>

do = d
1. Sisada angkula do hita ganupan, ragam ni pagori do hita tongon
Na sombuh bayak dos do in bani Tuhan seng dong ilioi isarihon do tong
Tuhanta do na gabe Hayu anggur, rantingni do hita on hajojor
Jolom ma Jesus ulang ham pandur, ase tabun marbuah na ramos

2. Tanda ni sisada angkula do hita, rap marpangarapan bani goluh on
Nai do bani horja rap marsiurupan, ulang dong na marsidalian ijin
Tuhanta do na gabe hayu anggur, ranting-Ni do hita on hajojor
Jolom ma Jesus ulang ham pandur, ase tabun marbuah na ramos

 

Syair dan Lagu: St AK Saragih, 1997
<< 445 Dob Hukawahkon Ia

447. Sai Porsan ma Silang in >>