240. Jahowa Pangajamankin

Doding Haporsayaon

do = f; BL 173
1. Jahowa pangajamankin, pangapoh bai uhurhu
Napatorangkon langkahkin sonang ibaen langkahku
Sonang tongtong bai uhurhon ibahen Naibatangku
titah-Ni harosuhku
2. Ai hatundalan na botul do ham, o Naibatangku
Ai ham do na tongtong bujur mambaen hagoluhanku
Ham na gogoh, sai saud do, sininta-Mu o Tuhan
Torsa do haganupan
3. Seng ongga marnalupa Ham bai parholong ni uhur
Bamu, ai sai dapotsi ma, na boi mangapoh uhur
Sonang tumang, ibahen Ham, na sai totap porsaya,
maluah humbai dousa.
4. Usihanmin sai tatap ma, binaen ni Tuhan Jesus
Sanggah i dolog golgata, daroh-Ni in madurus
Totap ijin uhur-Ni in, ijolom tong Bapa-Ni
sai Ia ma usihi
5. Sai ondos ma Bamu tongtong, au on, o Naibatangku
Uhurhu tarik Ham gomos, Bamu o Naibatangku
Sai togu Ham hu surga au, bai rotap ni hosahku
Ai Ham do ayakanku. 
Choral Buch 210, Seven Gastorius, 1681

Melodi, dari “Was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt” KJ-378, Yang Diperbuat Allahku

<< 239. Pitah Sada Naibatanta

241. Malas do Tong Uhurhon >>

Benar Dan Baik Semuanya

1=F 4/4

1. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah
Janganlah menyesalinya, sempurna rencana-Nya
Percayalah kepada-Nya, lakukanlah Firman-Nya
Dia baik dan setia

2. Tiada sepatah Firman-Nya yang menyesatkan kita
Alangkah adil dan benar, tindakan dan hukum-Nya
Semuanya baik teguran-Nya, akhirnya jadi indah
Tak mungkin Allah salah

3. Semua yang baik bagiku diketahui Allah
Yang tidak baik bagiku tak akan diberikan
Anug’rah-Nya sungguh besar, pada-Nya ‘ku serahkan
Hidupku seluruhnya

4. Benar kekal semuanya yang diperbuat Allah
Semua kebutuhanku, dib’rikan Tuhan Allah
Disaatnya ‘kan nyatalah kemuliaan Allah
Saat ‘ku masuk Surga

5. Ya Yesus b’rilah rahmat-Mu, terimalah umat-Mu
Yang sudah jadi milik-Mu berkat kurban darah-Mu
Dengarkanlah doa sembah, ya Sumber kehidupan
Bagi-Mulah pujian

Sumber: BN HKBP No 280 Benar Dan Baik Semuanya